Unicus Sverige AB

0 lediga jobb

Unicus är IT-konsultföretaget med inriktning på systemutveckling, vi är bäst på programmering, testautomatisering och QA. Ett IT-konsultföretag som inte riktigt är som andra, vi anser oss ha minst 2 stora fördelar. Vi har Aspergers och vi vinstmaximerar inte.

Unicus är en social entreprenör. Ett bolag som ser möjlighet i att göra affärer av en samhällsutmaning. Den utmaning vi ser är att många personer med Aspergers står utanför arbetsmarknaden. Detta trots att deras egenskaper gör dem till perfekta testare och att många kunder just efterfrågar personer som kan och vill testa.

Unicus erbjuder alltså tjänster inom test och kvalitetssäkring.

Dataprogrammering

   20-49